შეყვარებული წყვილის ისტორია და ჟიურის სპონტანური გადაწყვეტილება