სოფო ბათილაშვილი, ზვიად ბოლქვაძე და ნუკრი კაპანაძე - იაგუნდი