მხოლოდ ქართულის პირველი ცოცხალი კონცერტი - სრული ჩანაწერი