მხოლოდ ქართულის შესარჩევი ეტაპის დასასრული და ჩვენი ათეული