კონსტანტინე კარანაძე - შენ დაგეძებ დილაა თუ ბინდია