სოფო ბათილაშვილი - იეზიდი და თათრის გოგონა, ჯეირანი